O ofercie

Bilet lotniskowy jest ważny:

 • na przejazd pociągami Kolei Mazowieckich ze wszystkich stacji na terenie Warszawy do stacji Modlin (lub odwrotnie)
 • na przejazd autobusem lotniskowym Kolei Mazowieckich ze stacji Modlin do Portu Lotniczego Warszawa-Modlin (lub odwrotnie)
 • na przejazd komunikacją miejską w 1. strefie ZTM w dniu ważności biletu, w ciągu 75 minut od godziny:
  • wpisanej odręcznie przez podróżnego na bilecie w sposób trwały i czytelny;
  • wprowadzonej w aplikacji mobilnej,
  w przeznaczonym do tego miejscu.
Kup bilet

Airport Ticket is valid:

 • on Koleje Mazowieckie trains from all stations in Warsaw to the Modlin Station (or the opposite direction)
 • on the Koleje Mazowieckie Airport bus from the Modlin Station to the Warsaw Modlin Airport (or the opposite direction)
 • at the municipal transport within ZTM zone 1, on the day for which the ticket is valid, for a period of 75 minutes, starting from the time:
  • entered by the passenger on the ticket in a legible and permanent manner;
  • entered in the mobile app,
  in the designated place.
Buy ticket

Schemat

Własny tekst

CALL CENTER

Własny tekst

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
ul. Lubelska 26
03-802 Warszawa
sekretariat@mazowieckie.com.pl