O ofercie

Bilet lotniskowy jest ważny:

 • na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich ze wszystkich stacji na terenie Warszawy do stacji Modlin (lub odwrotnie)
 • na przejazd autobusem lotniskowym Kolei Mazowieckich ze stacji Modlin do Portu Lotniczego Warszawa-Modlin (lub odwrotnie)
 • na przejazd komunikacją miejską w 1. strefie ZTM w Warszawie w dniu ważności biletu, w ciągu 75 minut od godziny wpisanej:
  • odręcznie przez podróżnego na bilecie w sposób trwały i czytelny,
  • w aplikacji mobilnej, w przeznaczonym do tego miejscu,
  • na stronie bilety.mazowieckie.com.pl, przed pobraniem biletu.
Kup bilet

Airport Ticket is valid:

 • on Koleje Mazowieckie trains from all stations in Warsaw to the Modlin Station (or the opposite direction)
 • on the Koleje Mazowieckie Airport bus from the Modlin Station to the Warsaw Modlin Airport (or the opposite direction)
 • at the Warsaw municipal transport within ZTM zone 1, on the day for which the ticket is valid, for a period of 75 minutes, starting from the time entered:
  • by the passenger on the ticket in a legible and permanent manner
  • in the mobile app, in the designated place
  • at bilety.mazowieckie.com.pl, before downloading the ticket.
Buy ticket

Schemat

Własny tekst

CALL CENTER

Własny tekst

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
ul. Lubelska 26
03-802 Warszawa
sekretariat@mazowieckie.com.pl