O ofercie
Dojazd z Warszawy do Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa–Modlin

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa–Modlin nie posiada bezpośredniego połączenia kolejowego, dlatego podróż pociągami Kolei Mazowieckich kursującymi z Warszawy Lotnisko Chopina, Warszawy Zachodniej P9 i Warszawy Gdańskiej odbywa się z przesiadką w Modlinie.

Na stacji PKP Modlin podróżni przesiadają się z pociągu do oznakowanego logo Kolei Mazowieckich autobusu lotniskowego, który dowozi ich bezpośrednio na lotnisko.

Pojazd EN76 stojący w peronach
Przystanki autobusu lotniskowego są oznaczone logo Kolei Mazowieckich:
 
na stacji PKP Modlin przystanek znajduje się bezpośrednio przed budynkiem dworca (kierunek ul. Mieszka I)

przystanek autobusów lotniskowych przy stacji PKP Modlin

na lotnisku Modlin przystanek dla osób zmierzających do stacji PKP Modlin znajduje się przed wejściem do budynku lotniska oznaczonym jako Przyloty.

autobus lotniskowy na przystanku na lotnisku Modlin

Jednorazowy bilet wg oferty Bilet Lotniskowy  w cenie 22.40 zł**)  uprawnia do przejazdu pociągiem i autobusem KM na odcinku Centrum*) – Port Lotniczy Modlin lub odwrotnie. Dodatkowo na jego podstawie można skorzystać z przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej w 1. strefie ZTM, w dniu ważności biletu, przez 75 minut od godziny:

 1. wpisanej odręcznie przez podróżnego na bilecie w sposób trwały i czytelny,
 2. wprowadzonej w:
 •  aplikacji mobilnej,
 •  w systemie internetowej sprzedaży biletów,

w przeznaczonym do tego miejscu.

Podróżni, którzy na podstawie ww. biletu zamierzają odbyć przejazd metrem mogą korzystać z wind prowadzących do peronów lub zaopatrzyć się w Punktach Obsługi Pasażerów w bezpłatne wejściówki do metra.

Cena biletu na przejazd jednorazowy autobusem KM uruchamianym na odcinku stacja Modlin – Lotnisko Modlin lub z powrotem wynosi 7,10 zł **).

Opłata za przejazd pociągiem KM na trasie Warszawa – Port Lotniczy Modlin wg oferty specjalnej Bilet Lotniskowy na podstawie biletu imiennego miesięcznego na przejazd „tam i z powrotem” wynosi 299,90 zł **).

*) pod nazwą Centrum należy rozumieć wszystkie stacje położone w obszarze miasta st. Warszawy.
**) Ceny biletów wg oferty specjalnej są zryczałtowane. Od opłat nie stosuje się ulg i opustów.

Warunki oferty § 54 Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich – KM” (TP-KM)
Tabele opłat wg oferty specjalnej Bilet lotniskowy obowiązujące od 1 lipca 2022 r.

 

Bilet lotniskowy uprawnia:

 • do przejazdów wszystkimi pociągami Kolei Mazowieckich ze wszystkich stacji na terenie Warszawy do stacji Modlin (lub odwrotnie) oraz
 • do przejazdu autobusem lotniskowym Kolei Mazowieckich ze stacji Modlin do Portu Lotniczego Warszawa–Modlin (lub odwrotnie) oraz
 • do przejazdu komunikacją miejską w 1. strefie ZTM w Warszawie w dniu ważności biletu, w ciągu 75 minut od godziny wpisanej:
  • odręcznie przez podróżnego na bilecie w sposób trwały i czytelny,
  • w aplikacji mobilnej,
  • w systemie internetowej sprzedaży biletów, 

       w przeznaczonym do tego miejscu. 

Bilet lotniskowy nie otwiera bramek metra – aby dostać się na peron, należy skorzystać z windy lub pobrać bezpłatną wejściówkę, która dostępna jest w Punkcie Obsługi Pasażera lub w dyspenserze znaj­dującym się przy bramkach metra.

Bilety
Bilet lotniskowy lub bilet jednorazowy na przejazd autobusem lotniskowym można kupić:
 • w kasach biletowych Kolei Mazowieckich,
 • w kasach Spółek: „PKP Intercity”, POLREGIO, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Koleje Wielkopolskie, Koleje Małopolskie, Koleje Śląskie,
 • w biletomatach Kolei Mazowieckich,
 • w aplikacjach SkyCash, mPay,
 • przez Internet na stronie bilety.mazowieckie.com.pl,
 • u kierownika pociągu,
 • na lotnisku Modlin w oznaczonych stoiskach Kolei Mazowieckich.
 • w aplikacji mobilnej Kolei Mazowieckich

Bilet jednorazowy na przejazd autobusem lotniskowym

Podróżni, którzy na przejazd pociągiem do/z Modlina skorzystali z innych ofert Kolei Mazowieckich lub z ofert innych przewoźników, mogą dojechać do/z Portu Lotniczego Warszawa – Modlin autobusem Kolei Mazowieckich po zakupie biletu jednorazowego na sam przejazd autobusem. Cena biletu na przejazd jednorazowy autobusem KM wynosi 7,10 zł.

Kierowca autobusu nie prowadzi sprzedaży biletów.